DISSENY APP FINAL

DISSENY APP FINAL

22 noviembre, 2017 Sin categoría 0

Després del primers mockups que vam el·laborar i que es poden consultar en el briefing, l’equip UX va seguir treballant en el disseny fin arribar al disseny final que podreu veure a continuació. L’aplicació amb la qual s’han fet el disseny de les pantalles ha sigut MockingBot el qual ens permet veure una simulació de com quedaria l’app en una dispositiu mòbil.

En l’enllaç seguent prodreu veure les pantalles que s’han dissenyat per l’aplicació

SIMULACIÓ PANTALLES STARTAPP Unfortunately, these unfavorable factors don`t compile the whole list online essay writer